I really enjoyed this low-key type of tour. Terrific!